SYSTEEMTHERAPIE

Systeemtherapie

Ieder mens functioneert tijdens zijn/haar leven in heel wat verschillende systemen. Het eerste systeem waar we in functioneren is het gezin waarin we geboren worden. Daarna doorlopen we doorheen ons leven een aantal systemen die elkaar min of meer opvolgen. We doorlopen onze schoolcarrière met elk jaar een nieuwe klas, soms een nieuwe school, soms maken we nieuwe vrienden. Tegelijkertijd brengen we ook tijd door in een jeugdbeweging, sportclubs of één of meerdere hobby’sIn de pubertijd komen we in contact met dichtere relaties zoals bijvoorbeeld een liefje of een vriendje. Tegelijkertijd functioneren we in ons familiesysteem langs de kant van moeder en langs de kant van vader.

shutterstock_679817536

Dan gaan jongeren studeren: sommigen gaan naar de universiteit en gaan al dan niet op kot wonen. Sommigen naar naar de hogeschool of leren een vak in het technisch of beroepsonderwijs. Allemaal nieuwe systemen waarvan een aantal tegelijkertijd deel gaan uitmaken van ons leven. Systemen waarin we gaan functioneren en waaruit we veel ervaringen opdoen. Zowel praktische ervaringen als relationele ervaringen als emotionele ervaringen. Zowel leuke als minder leuke ervaringen zullen we meemaken tijdens onze ontwikkeling. Doorheen ons leerproces zullen we ook leren hoe we met al deze zaken kunnen omgaan. Soms op een positieve manier en soms op een negatieve manier.

Het is duidelijk dat naarmate we opgroeien en ons ontwikkelen we met meerdere systemen tegelijk in aanraking komen en bovendien beïnvloeden die verschillende systemen elkaar, ons leven, onze ontwikkeling en onze relaties.

In een latere fase kiezen we voor een relatie, een gezin (met of zonder kinderen). De familie van onze partner is ook weer een nieuw systeem dat deel gaat uitmaken van ons leven. Ondertussen functioneren we ook in een werksituatie en ontwikkelen we onze loopbaan.

Het is absoluut niet eenvoudig om doorheen het leven in al deze systemen te functioneren. Het gebeurt dan ook wel dat mensen in één of meerdere systemen problemen ervaren en vastlopen, in conflict geraken met zichzelf of met anderen. Conflicten die niet opgelost geraken brengen mensen uit evenwicht waardoor ze onder spanning (of stress) komen te staan en problemen ontwikkelen. Als systeemtherapeut help ik je graag dit evenwicht terug te herstellen. Je kan bij mij terecht voor individuele therapie, relatietherapie of gezinstherapie.

Therapievormen