RELATIETHERAPIE

Waarom zou je kiezen voor relatietherapie?

RELATIETHERAPIE

Er wordt in deze tijd veel verwacht van de partnerrelatie en dus van beide partners. De verwachtingen zijn hoog! De meeste koppels werken allebei full time, en hebben ook wel enige ambitie om binnen hun job vooruit te geraken, hogerop te klimmen. Dikwijls moet om dat te bereiken er toch wat terug gestudeerd worden, buiten de werkuren. Beide partners beschikken meestal over een wagen want dat geeft meer vrijheid om zich apart te verplaatsen. Koppels beschikken ook graag over een mooie woning die dikwijls wordt aangekocht op jonge leeftijd. Daarnaast is het in deze tijd ook belangrijk om de relaties met familie en schoonfamilie op een positieve manier te onderhouden. Bovendien zijn beide partners actief bezig met hun relationele netwerk. Zij beoefenen ook allebei een sport of een hobby. Als er dan ook kinderen komen dan kan dit zorgen voor spanningen in de relatie omdat er met de komst van kinderen veel veranderd en dit de relatie onder druk kan zetten. Dit is een overzicht van de hedendaagse partnerrelatie……………..druk…..druk….druk…. Dit alles maakt dat koppels elkaar en zichzelf soms voorbij lopen. Door het drukke leven en het willen bereiken van bepaalde doelen die verwacht worden van de omgeving en de samenleving. Dit hoeft geen negatieve betekenis te hebben maar toch maak ik hier volgende kanttekening: Stel als koppel af en toe in vraag hoe jullie bezig zijn en hoeveel tijd en energie jullie in de relatie stoppen naast al het andere dat ook moet. Stel ook de vraag of er aan de relatie “gewerkt” wordt of zijn jullie vooral bezig met aan al dat andere te werken? Het kan nooit kwaad om in de drukke en hectische samenleving (waar jullie deel van uitmaken) op tijd en stond even stil te staan en aan elkaar te vragen:

HOE GAAT HET MET ONS ?

Mogelijke thema's

 • Je partner gaat vreemd
 • Moeilijk kunnen luisteren naar elkaar
 • Irritaties stapelen zich op
 • Praten eindigt in ruzie
 • Verschillende visies op opvoeding
 • Complexe rolverdeling
 • Gebrek aan emotionele verbondheid
 • Conflicten uitpraten lukt niet
 • Seksualiteit
 • Controledrang en dominantie
 • Functioneren in een samengesteld gezin

SAMEN WERKEN AAN JE RELATIE

Een goede partnerrelatie krijg je niet zomaar vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden en dit vraagt om bewust met elkaar om te gaan en een bereidheid te hebben om van elkaar en samen te leren, te groeien en te ontwikkelen in de relatie.
IN STAPPEN

MIJN WERKWIJZE

STAP 1
AANMELDING

Als je vermoedt dat het probleem in de eerste plaats te maken heeft met je relatie, dan meld je je samen met je partner aan.

STAP 2
KENNISMAKINGSGESPREK

Ik nodig jullie dan samen uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kan ik kennismaken met jullie als partners/als koppel.

STAP 3
INTAKEGESPREK

Na dit eerste gezamenlijk contact nodig ik jullie dan elk apart uit voor een intakegesprek waarin we dieper ingaan op jullie persoonlijke achtergrond. Tijdens dit individuele gesprek beluister ik ook jullie individuele visie op jullie relatie problemen.

STAP 4
THERAPIEVOORSTEL

Op basis van deze drie gesprekken doe ik jullie dan een therapie voorstel/planning. Het is best mogelijk dat ik naast de gezamenlijke gesprekken jullie ook een aantal keren apart zal spreken, afhankelijk van wat ik nodig zal vinden of wat jullie ook nodig vinden.

STAP 5
THERAPIE MET THEORIE EN PRAKTIJK

Mijn jarenlange ervaring met relatietherapie heeft mij geleerd dat enkel praten over de problemen en de oplossingen dikwijls onvoldoende resultaat heeft. Tijdens de gesprekken worden nieuwe inzichten opgedaan en worden blikken geopend. Om tot gedragsverandering in de relatie te kunnen komen is ook oefening nodig. Het gebeurt dan ook regelmatig dat jullie samen of individueel een opdracht krijgen om in jullie dagelijks leven te gaan toepassen.

Relatietherapie is een emotioneel leerproces met als doel verandering te bekomen in jullie manier van omgaan met elkaar. Om dit resultaat te bekomen is praten over inzichten en theorie niet voldoende. De oefeningen en het toepassen in de praktijk (in jullie dagelijks leven) van de verworven inzichten is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Theorie en praktijk maken deel uit van één geheel !