GEZINSTHERAPIE

SAMEN DE GEZINSBANDEN VERSTERKEN

GEZINSTHERAPIE / OPVOEDINGSPROBLEEM

Specifiek voor gezinstherapie is dat de gezinsleden samen in therapie zijn. Ouders en kinderen, broers en zussen hebben een belangrijke band met elkaar. Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gezin is geen verzameling van gelijke individuen. Ze zijn gelijkwaardig, elk gezinslid is even veel waard dan de andere, maar ze zijn niet gelijk. In een gezin is er een zekere hiërarchie vereist. Ouders dragen meer verantwoordelijkheid dan de kinderen (opvoedingsprobleem).

Net zoals elk individu doorheen zijn leven ontwikkelt en evolueert, maakt ook een gezin een ontwikkeling door. Een ontwikkeling met groeikansen voor de gezinsleden maar eveneens met de nodige conflicten. Soms geraken gezinnen verstrikt in deze conflicten en leiden de conflicten tot kwetsuren. Indien dit een steeds terugkerend patroon wordt, is het zinvol om in therapie te gaan.

Als de spanningen in deze situaties niet bespreekbaar zijn zorgt dit voor extra stress en onderdrukte conflicten.

In gezinstherapie worden de problemen bekeken in de interactie tussen de gezinsleden. Samen met de therapeut wordt er gezocht hoe het gezin geblokkeerd is geraakt. Maar ook de krachten van het gezin worden in beeld gebracht. De krachten zijn dikwijls een hulpmiddel om de blokkades te doorbreken.

In gezinstherapie worden gesprekken met alle gezinsleden afgewisseld met individuele gesprekken met de gezinsleden en soms ook gesprekken met beide ouders.

Mogelijke thema's

Vader die de enige kostwinner is verliest zijn job door langdurig ziek te zijn. Dit kan ervoor zorgen dat het gezin financiëel zwaar onder druk komt te staan. Deze druk kan ervoor zorgen dat het gezin nog moeilijk kan functioneren.

Eén van de kinderen blijkt autistisch te zijn. Dit is emotioneel een zware klap voor het gezin. Het gezin vindt niet snel een manier om hier mee om te gaan.

De schoonfamilie heeft de neiging zich regelmatig te bemoeien met de regels in het gezin. Dit kan voor veel spanningen zorgen.

Als je na de scheiding met een nieuwe partner een nieuw samengesteld gezin vormt. Een gezin waar jullie allebei kinderen in mee brengen……………niet altijd eenvoudig. Hoe kunnen ouders co-ouderschap op een positieve manier toepassen?